Get Adobe Flash player

ورود کاربران

پیوندها

 

•    راهبری
•    تعمیرات روتین و اساسی
•    نصب و راه اندازی
•    بررسی عملکرد
•    بازسازی هر بخش از اجزاء برج
•    بررسی سیستم كنترل فشار كندانسور
•    کنترل شیمیایی آب سیكل مربوطه  و تعین نوع و مقدار مواد شیمیائی تزریقی در سیكل