Get Adobe Flash player

ورود کاربران

پیوندها

 


•    راهبری
•    تعمیرات روتین و اساسی
•    نصب و راه اندازی
•    بررسی عملکرد
•    بازسازی هر بخش از اجزاء برج
•    بررسی خوردگی در برج و در سیستم خنك‌كن مربوطه
•    کنترل شیمیایی آب خنك‌كن و تعین نوع و مقدار مواد شیمیائی تزریقی و مقدار بهینه تخلیه
•    تغییر طرح بالانس و بهینه کردن سرریز